စပါးအသင္းတြင္ ဒဏ္ရာရေနသည့္ အဓိက ကစားသမား ၅ ထိရွိေန | DVB