မႏၱေလးလမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ပြဲ LGBT မ်ားပါ၀င္ဆင္ႏႊဲ (ဓာတ္ပံု) | DVB