ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အမည္ခံ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲသစ္ ခန္႔အပ္

ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အမည္ခံအႀကီးအကဲသစ္ကို ခန္႔အပ္လိုက္တယ္လို႔  ႏုိင္ငံပိုင္ မီဒီယာကေန ေၾကညာပါတယ္။ ဧၿပီ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္တဲ့ လႊတ္ေတ္ာ အစည္းအေ၀းမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတ္ာ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ကင္မ္ေယာင္နမ္ေနရာမွာ  ခ်ိဳေယာင္ဟဲကို ခန္႕အပ္လုိက္တာပါ။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကိစၥ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳၿပီး အရပ္ဘက္စီးပြါးေရး ဖြံၿဖဳိးတိုးတက္ေရးမွာ အကၡရာက်တဲ့ ၀ါရင့္ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးေနရာမွာ အစားထုိး ခန္႕အပ္လိုက္ တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီရာထူးလက္ခံထားသူကို ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အဲဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ သံတမန္အခမ္းအနားေတြမွာ ႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ရသူပါ။ ဒါေပမယ့္ လည္း ကၽြမး္က်င္သူေတြက တကယ့္အာဏာ အစစ္အမွန္ဟာ ကင္မ္ဂ်ံဳအြန္းလက္ထဲ စြဲျမဲစြာ ရိွဆဲျဖစ္တယ္လုိ႕ ေျပာၾကပါတယ္။ ကင္မ္ဂ်ံဳအြန္းကိုလည္း ႏုိင္ငံ့ေရးရာ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ထပ္မံ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့တယ္လို႔ ကိုရီးယား႐ုပ္သံ  KCNA က ေၾကညာပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-Korea Herald

More News
Up