မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ မဟာသၾကၤန္မ႑ပ္ဖြင့္လွစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိဳးငွက္ပုံပါ အျပာေရာင္ပူေဖာင္းမ်ား လႊတ္တင္ | DVB