ေအာ္တစ္ဇင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သၾကၤန္ပြဲ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ | DVB