ေရြးေကာက္ခံ စည္ပင္ေကာ္မတီ၀င္သစ္မ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ | DVB