အစဥ္အလာမပ်က္ က်င္းပတဲ့ ​ဗိုလ္​ခ်ဳပ္​​ေစ်းသႀကၤန္​ (ဓာတ္ပံု) | DVB