ဂ်ပန္တြင္က်င္းပမည့္ ကရာေတးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကခ်င္စစ္ေရွာင္စခန္းမွ ကေလးမ်ား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ | DVB