နာဂလက္နက္ကုိင္ေခါင္းေဆာင္ ၅ ဦးကို တပ္မေတာ္က တရားစြဲၿပီး ၅ ဦးျပန္လႊတ္ေပး (ေမးျမန္းခ်က္) | DVB