ဆီးရီးယားတြင္ ဗုံးခြဲတုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ လူ ၈ ဦး ေသဆုံး | DVB