ေရအရင္းအျမစ္ဌာန ၫႊန္ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ၅ ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူ | DVB