အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား အထက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဘင္ဆာလာကုိ ၾကားျဖတ္သမၼတအျဖစ္ ခန္႔အပ္

ဓာတ္ပုံ - Getty Images
အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား အထက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အက္ဘ္ဒယ္ကာဒါ ဘင္ဆာလာကို ၾကားျဖတ္သမၼတအျဖစ္ ပါလီမန္က ဧၿပိီ ၉ ရက္ေန႔မွာ ခန္႔အပ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီလိုခန္႔အပ္တာဟာ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒအရ ျဖစ္ေပမယ့္ ဆႏၵျပသူေတြက သမၼတေဟာင္း ဘူတယ္ဖလီကာရဲ႕ ရင္းနွီးသူနဲ႔ အတြင္းစည္းထဲကလူျဖစ္တဲ့ ဘင္ဆာလာကို ဆက္လက္ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဆႏၵျပသူေတြကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေရအေျမာက္သံုးၿပီး လူစုခြဲခဲ့ပါတယ္။ ရာထူးကဆင္းသြားတဲ့ ဘူတယ္ဖလီကာက အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစိတ္အပိုငး္အျဖစ္ ရက္ေပါငး္ ၉၀ အၾကာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်ငး္ပသြားမယ္လို႔ ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား ဖြဲ႔စညး္ပံုအရ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ မက်ငး္ပမခ်င္း ဘင္ဆာလာဟာ ၾကားျဖတ္သမၼတအျဖစ္ ဆက္ရိွေနမယ္လို႔ ႐ုိက္တာသတင္းအရ သိရပါတယ္။

More News
Up