ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊ မိသားစု အလႉပြဲ စမေတာင္၌ က်င္းပမည္ | DVB