ရန္ကုန္သႀကၤန္မစည္ကားခဲ့ရင္ ဦးေဇာ္ျမင့္ေမာင္ၿမိဳ႕ဆီသြားမယ္-ယုန္ေလးႏွင့္ လဖိုင္နန္ေရာ္ သီခ်င္း(႐ုပ္သံ) | DVB