ၾကာပါတယ္ကြာ-ဦးဘညြန္႕ရဲ႕ ခ်စ္ဒုကၡသီခ်င္း ၂ ပုဒ္ႏွင့္ အႁမြာညီအစ္မေအာင္ပြဲခံခဲ့သည့္ ည (႐ုပ္သံ) | DVB