နယ္စပ္ရွိ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားကို အျမစ္ျပတ္ရွင္းလင္းရန္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သေဘာတူ

ျမန္မာ -ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ နယ္စပ္မ်ဥ္း တေလွ်ာက္ လႈပ္ရွားေနတဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုေတြကုိ အျမစ္ျပတ္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းသြားဖို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ဧၿပီ ၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့  (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ - ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္ျခားေစာင္႔တပ္ဖြဲ႔ေတြအၾကား အဆင္႔ျမင္႔အရာရွိႀကီးေတြ အစည္းအေ၀းမွာ သေဘာတူညီခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ လုံး၀သည္းမခံတဲ႔ မူ၀ါဒကုိ စြဲၿမဲခုိင္မာစြာ ကုိင္တြယ္က်င္႔သုံးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ရွိ နယ္စပ္မ်ဥ္း တေလွ်ာက္လႈပ္ရွားေနတဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုေတြကုိအျမစ္ ျပတ္ သုတ္သင္ရွင္းသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္”လုိ႔  အစည္းအေ၀းအၿပီး ပူးတဲြသတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္မွာ ပါရွိတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ အစုိးရကလည္း ႏုိင္ငံအတြင္း မည္သည္႔အၾကမ္းဖက္၀ါဒကုိမဆုိ လုံး၀သည္းခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ဳိးကုိမဆုိ အျခားမည္သည္႔ ႏုိင္ငံအေပၚ ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ေရးအတြက္ မိမိနယ္ေျမအား အသုံးခ်ခြင္႔ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔တယ္လုိ႔လည္းဆိုပါတယ္။ အစည္းအေ၀းအၿပီးမွာေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကို ႏွစ္ႏုိင္ငံ တာ၀န္ရွိသူေတြ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ႔ဒီ သေဘာတူညီခ်က္ေတြထဲမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္ အလက္မွ်ေ၀ႏုိင္ဖုိ႔၊ တရားမ၀င္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈေတြ တားဆီးႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ ျပည္တြင္းဥပေဒေတြနဲ႔ အညီက်ခံေနရတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြကုိ ျပစ္ဒဏ္ကာလၿပီးဆုံးရင္ ႏုိင္ငံကုိ ျပန္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ဖုိ႔ စတာေတြလည္း ပါရွိပါတယ္။

More News
Up