နမၼတူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲ၊ ရဟန္း ၁ပါးႏွင့္ အရပ္သား ၁ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB