အျမန္လမ္းယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အဆိုေတာ္ေဇာ္ပိုင္ႏွင့္ နီနီခင္ေဇာ္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ | DVB