သူရဦးေရႊမန္း၏ ပါတီ တိုင္းရင္းသားေဒသ၌ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္

ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ဳိးေဆာင္ပါတီ အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြမွာ တုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာဘဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္သြားမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဧၿပီလ ၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ သူရဦးေရႊမန္းေနအိမ္မွာ ပါတီမွတ္ပုံတင္မႈ၊ ပါတီရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပါတီဘယ္လုိ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္မလဲ ဆုိတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္ကို  ေျဖၾကားရာမွာ ေျပာသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ သူရဦးေရႊမန္းက “ပါတီ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ တုိင္းေဒသႀကီးေတြကုိပဲ အဓိကထား ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားပါတယ္။ ျပည္နယ္ေတြကုိေတာ့ အဓိကထားမစဥ္းစားပါဘူး။ ျပည္နယ္ေတြကုိေတာ့ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိပဲ ဦးစားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ရာတြင္တခ်ဳိ႕ျပည္နယ္ ေတြမွာ တုိင္းရင္းသားေတြ ဆုိေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ျပည္နယ္ေတြ တခ်ဳိ႕ၿမဳိ႕နယ္ေတြမွာ အဲ့ဒီေဒသရဲ႕ တုိင္းရင္းသားေတြနည္းၿပီးေတာ့ အျခားလူမ်ဳိးရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ စဥ္းစားၿပီး ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္တယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ ပါတီအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကုိ ဧၿပီလ ၈ ရက္က သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ပါတီမွာ မူ၀ါဒ ၂၂ ခ်က္နဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ ၈၁ ခုကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

More News
Up