ဖမ္းဆီးခံ ABSDF ေျမာက္ပိုင္း ဒု ဥကၠ႒အမႈ သႀကၤန္မတိုင္ခင္ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မည္ | DVB