လသားအရြယ္ ကေလးငယ္ကို စြန္႔ပစ္ခဲ့သူအား လြဳိင္ေကာ္ရဲစခန္း အမႈဖြင့္ | DVB