အေမရိကန္တြင္ ေလျပင္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ၿပီး မိုးသီးမ်ားေႂကြ

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ တကၠဆက္ျပည္နယ္မွာ မတ္လ ၇ ရက္က ရာသီဥတု အေျခအေန ဆုိးရြားတာေၾကာင့္ ေလျပင္းမုန္တုိင္းေတြ တုိက္ခတ္ၿပီး မုိးသီးေတြ ေႂကြက်ခဲ့ပါတယ္။ ဒါးလက္စ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္က အယ္တုိၿမိဳ႕မွာ တင္းနစ္ေဘာလုံးအရြယ္ထက္ ပုိႀကီးတဲ့ မုိးသီးေတြ ေႂကြက်ခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပုံေတြ ႐ုပ္သံဖုိ္င္ေတြဟာ လူမႈမီဒီယာ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ပ်ံ႔ႏွံ႔ခဲ့ပါတယ္။ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ အဲဒီေဒသမွာ မုိးမ်ားႏုိင္ၿပီး ေလေပြေတြ တုိက္ခတ္ရာကေန အေသးစား ေလဆင္ႏွာေမာင္းအဆင့္ထိ တုိးလာႏုိင္တယ္လုိ႔ မုိးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြက ေဟာကိန္းထုတ္ထားပါတယ္။

More News
Up