သႀကၤန္လည္ၿပီးျပန္လာရင္ အသားအေရကို ဒီလိုေလးထိန္းသိမ္းပါ | DVB