ဦးေရႊမန္း၏ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ရ

သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဧၿပီ ၄ ရက္မွာ တည္ေထာင္ခြင့္ ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ပါတီရဲ႕ ရန္ကုန္တိုင္းစည္း႐ုံးေရးတာ၀န္ယူထားသူ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က ပါတီမွတ္ပံုတင္တဲ့ကိစၥေတြ ဆက္လုပ္ရဦးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ “တင္ထားတာက်သြားေတာ့ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ရသြားတဲ့သေဘာ၊ ၿပီးေတာ့ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ ဆက္လုပ္ရမွာေပါ့၊ ေနာက္ ပါတီအလံတို႔ တံဆိပ္တို႔ ဆက္လုပ္ရမယ့္ကိစၥေတြ ရွိတယ္၊ အဲ့ဒါပါပဲ။” ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ မွတ္ပံုတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ UNION BETTERMENT PARTY(UBP) ကို ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံထူေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာက္ရြက္ေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ ပါတီ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက  ေျပာထားပါတယ္။ “က်ေနာ္တို႔ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ႏုိးၾကားတက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ရင္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရဲ႕ အဓိက အေျခခံျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ လူမႈေရး က႑ျဖစ္တဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈက႑တို႔ကို စနစ္တက် အစီစဥ္ရွိရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရးနဲ႔ ေအးခ်မ္းေရး၊ မိမိတို႔ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ဆီေလ်ာ္လိုက္ဖက္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေရးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုႀကီး အားေပးမႈနဲ႔ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ခံယူလိုပါတယ္” လို႔ ေျပာထားတာပါ။ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီကို ဦးေဆာင္မယ့္သူေတြထဲမွာ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေဟာင္းေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

More News
Up