A d v e r t i s e m e n t With Us

အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားသမၼတ ရာထူးကႏုတ္ထြက္

ဓာတ္ပုံ - Reuters
နာမက်န္းျဖစ္ေနတဲ့ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားသမၼတ ဘူတက္ဖလီကာဟာ ဧၿပိီ ၂ ရက္ေန႔က ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္သြားပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့ သီတင္းေျခာက္ပတ္ၾကာ လူထုဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ အားေကာငး္တဲ့ တပ္မေတာ္ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ အသက္ ၈၂ ႏွစ္အရြယ္ သမၼတဟာ ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့တာပါ။ ႏုိင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံကျပသတဲ့ ဗီြဒီယိုဖုိင္မွာေတာ့ ျဖဴေဖ်ာ့ေနတဲ့ ဘူတက္ဖလီကာက သူ႔ရဲ႕ ႏုတ္ထြက္စာကို ဖြဲ႔စည္းပံုေကာင္စီ အႀကီးအကဲကို ေပးအပ္တာ ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။ ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔ အေစာပိုငး္ကလည္း ၾကည္းတပ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က က်နး္မာေရး ဆုိးရြားေနတဲ့ ဘူတက္ဖလီကာကို သမၼတရာထူးနဲ႔ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္းေၾကညာေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ သမၼတ ဘူတက္ဖလီကာ ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ အယ္ဂ်ီရာမွာ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ျပည္သူေတြ ေအာင္ပြဲခံၾကပါတယ္။ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား ျပည္သူေတြဟာ အလံေတြေဝွ႔ယမး္၊ သီခ်ငး္ေတြသီဆုိၿပီး လမး္ေတြမွာလည္း ဟြန္းတီးေနတဲ့ကားေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။ ေအာင္ပြဲခံျပည္သူတဦးက “အႀကီးမားဆံုး အတားအဆီးကို ဖယ္ရွားႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားဟာ ရာႏႈန္းျပည့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာငး္မွာပါ။ ဒါဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up