ဘန္ေကာက္တြင္ ဆီေပပါပံုးထဲ အဂၤေတေလာင္း ျမႇဳပ္ထားသည့္အေလာင္း တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိ | DVB