ေတာင္ကုတ္ႏွင့္ ဟုိပင္တြင္ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္

ဓာတ္ပုံ - မုိးဇလ
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟုိပင္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ မတ္ ၂၇ ရက္ေန႔က  ေျမငလ်င္ လႈပ္ခတ္သြားတယ္လုိ႔ မုိးဇလက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ မတ္ ၂၇ ရက္ ည ၁၁ နာရီေက်ာ္ေလာက္က ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၂ မိုင္ခန္႔အကြာ၊ ေျမာက္လတီၱတြဒ္ ၁၈.၉၉ ဒီဂရီ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၆.၃၄ ဒီဂရီ၊ အနက္ ၁၀ ကီလိုမီတာခန္႔ကို ဗဟိုျပဳၿပီး အင္အား ရစ္ခ်္တာစေကး ၄.၅ အဆင့္ရိွ အင္အားအနည္းငယ္ရိွ ေျမငလ်င္တခု လႈပ္ခတ္သြားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အလားတူ မတ္ ၂၇ ရက္ ည ၆ နာရီေက်ာ္ေလာက္ကလည္း ဟိုပင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၇ မိုင္ခန္႔အကြာ၊ ေျမာက္လတီၱတြဒ္ ၂၅.၂၃ ဒီဂရီ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၆.၅၅ ဒီဂရီ၊ အနက္ ၁၀ ကီလိုမီတာခန္႔ကို ဗဟိုျပဳၿပီး အင္အားရစ္ခ်္တာစေကး ၄.၁ အဆင့္ရိွ အင္အားအနည္းငယ္ရိွ ေျမငလ်င္တခု လႈပ္ခတ္သြားတယ္လုိ႔ မုိးဇလက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

More News
Up