ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း ပီပီျပင္ျပင္မျဖစ္ေသး

အစိုးရအရာရွိတခ်ိဳ႕ဟာ အဂတိလိုက္စားမႈေျမာက္တယ္ဆိုတာေတာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိၾကသလို ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္မလာေသးဘူးလို႔ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။ သက္ဆိုင္သူေတြအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာတာ အနည္းဆံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ အနည္းဆံုးျဖစ္တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းေတြကို ေကာ္မရွင္က အႀကိမ္ႀကိမ္ အႀကံေပးေျပာခဲ့ေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ဒီ တားဆီးကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစနစ္ဟာဝန္ႀကီးဌာနတခ်ိဳ႕မွာ အရွိန္ယူေနရတုန္းပဲလို႔လည္း ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာပါတယ္။ မတ္ ၂၃ ရက္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာဆိုခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူတာေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ ဆက္လုပ္ေနဦးမယ္လို႔ လည္းေျပာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဌာနတြင္း ဝန္ထမ္းေတြအခ်င္းခ်င္းမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ဌာနျပင္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ထိေတြ႔ဆက္ဆံတဲ့ အျပဳအမူတခ်ိဳ႕ဟာ အဂတိလိုက္စားတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို နားမလည္ဘဲ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း ဆက္လုပ္ေနၾကတာေၾကာင့္ တရားစြဲခံရတာ မ်ားတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပင္ကိုယ္ ႐ိုးသားျဖဴစင္သူေတြလည္း ရွိေနၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ အဲဒီသူေတြဟာ ရာထူးဌာနႏၱရ အခြင့္အာဏာ၊ လာဘ္သပ္ပကာစီးပြားဥစၥာ အေပးအယူေတြနဲ႔ သူဘာသာသူ မွ်ေျချဖစ္ေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈႏြံထဲမွာ ျမဳပ္ေနၿပီး အခုေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ ေနရာျပန္ယူ တက္ညီလက္ညီ တိုက္ဖ်က္ဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနၿပီလို႔လည္း  ေကာ္မရွင္က သတိေပး ႏိႈးေဆာ္ပါတယ္။ အစိုးရဌာနေတြမွာ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ေက်းလက္ အသီးသီးမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိုယ့္ဌာနရဲ႕ အဂတိလိုက္စားတာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔၊ ေသးငယ္တဲ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေတြကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒနဲ႔အေရးယူႏုိင္ေရး တင္ျပဖို႔တိုက္တြန္းပါတယ္။ ႀကီးမားတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ဆိုရင္ေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔ကတဆင့္ ေကာ္မရွင္ကို ျမန္ျမန္ လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔၊ ဌာနမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ကိုေတြ႔ရင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ကို တင္ျပသင့္တယ္လို႔လည္း အႀကံျပဳပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္တ၀န္းမွာ အဂတိလိုက္စားတယ္လုိ႔ အေထာက္အထားခိုင္လံုတဲ့သူ ၄၆ ေယာက္ကို တရား႐ံုးေတြကို တင္ပို႔ တရားစြဲဆို ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

More News
Up