ျမဴးျမဴးႂကြႂကြ အကအလွမ်ားႏွင့္ ထြက္္ရွိလာသည့္ အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္သႀကၤန္သီခ်င္း(႐ုပ္သံ) | DVB