ျမန္မာေဘာ္လီေဘာသမား ေအာင္သူ ဂ်ပန္တြင္ လက္စြမ္းျပ | DVB