ကတူးတုိင္းရင္းသား႐ိုးရာပဲြေတာ္ ဗန္းေမာက္တြင္ က်င္းပ | DVB