မူဆယ္သစ္သီးေစ်းကြက္၌ သခြားေမြးႏွင့္ ဖရဲသီးအေရာင္းသြက္ (ဓာတ္ပံု) | DVB