နဲဗားေဆာရီး အဲဗားေဂ်ာ္လီရဲ႕ ဖန္ဆင္းရွင္ ဉာဏ (သုတကေဖး) | DVB