ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားပိတ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ (ဓာတ္ပံု) | DVB