ေရနံေခ်ာင္းတြင္ အဝီစိေရတြင္းတူးရာက အမ်ိဳးသား ၁ ဦးေသဆုံး | DVB