အေလာင္းေတာ္ကႆပ ဘုရားဖူးကား ေခ်ာက္ထဲထိုးက် ခရီးသည္အခ်ိဳ႕ေသဆံုး | DVB