ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အမိမဲ့ဆင္ကေလးမ်ားအတြက္ အလႉေငြ ေပးအပ္ | DVB