‘ပိုက္ဆံ’ ရုပ္ရွင္ကား႐ံုမတင္ျဖစ္ေတာ့ဘဲ တီဗြီခ်ယ္နယ္မွ ထုတ္လႊင့္ျပမည္ | DVB