ေတာင္ႀကီးတြင္ က်ဴး​ေက်ာ္​ႏွင့္ ရဟန္းအတု​အေယာင္​မ်ား၏ ေနရာမ်ားကုိ ရွာ​ေဖြရွင္​းလင္​း | DVB