ေပၚတုိေနာက္ခံလူ အက္ဒါ မီလီေတာင္ကုိ ရီးရဲလ္ ေခၚယူ | DVB