ေတာင္ငူတြင္ က်ပ္သိန္း ၃ ေသာင္းခန္႔ တန္ဖုိးရွိ မူးယစ္ေဆးမ်ား ဖမ္းမိ | DVB