ျမစ္ဆံုကိစၥအစိုးရဆံုးျဖတ္ၿပီးပါက ျပည္သူကိုတင္ျပမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ | DVB