ျမဴးျမဴးႂကြႂကြအကမ်ားႏွင့္ ပိုပို၏သၾကၤန္သီခ်င္းသစ္-ပိေတာက္တခက္ ေရတခြက္(႐ုပ္သံ) | DVB