မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စစ္ေတြခ႐ိုင္တြင္ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း | DVB