ကိုရီးယားေရာက္ ျမန္မာမ်ား ကြမ္းတံေတြးေထြးသည့္အေၾကာင္း SBS ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ | DVB