အိုင္စီစီတင္ရန္ႀကဳိးပမ္းမႈ ျမန္မာပယ္ခ်၊ မစၥယန္ဟီးလီေနရာတြင္ လူသစ္ခန္႔ရန္ထပ္မံေတာင္းဆို | DVB