ဂ်ပန္တြင္ ဆူနာမီငလ်င္ေဘး ဆုိက္ခဲ့သည့္ ၈ ႏွစ္ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနား က်င္းပ | DVB