ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္ေရးကိစၥ အုိင္စီစီ တင္ရန္ မစၥယန္ဟီးလီ ထပ္မံေတာင္းဆို | DVB