ရခိုင္​ေျမာက္ပိုင္းရွိ အင္အားနည္းသည့္ ရဲကင္​းစခန္​းအခ်ိဳ႕ ႐ုပ္သိမ္း  ​ | DVB