ေဒလီတြင္ H1N1 ဝက္တုပ္ေကြး ကူးစက္မႈ တုိးလာ၊ ကူးစက္ခံရသူ ၂၈၀၀ ေက်ာ္ရွိ | DVB